کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-114

فریبا شهرکی ثانوی؛ علی نویدیان؛ دکتر علیرضا انصاری مقدّم؛ مهدی فرجی شوی