کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 2
1. همبستۀ جهت‌گیری آیینی و چشم‌داشت از پیوند زناشویی با امید به زندگی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 283-300

حسن امیری؛ صدریه ندری


2. پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

سید موسی کافی؛ سعید آریاپوران؛ فرشته نگراوی؛ زهرا اطمینان؛ مصطفی جعفری