نویسنده = زلیخا قلی زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 261-281

محمد خالدیان؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ رضا شاکری


2. درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن (مطالعه‌ای کیفی)

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 64-78

خالد شیخی؛ جمال خسروی؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ میکائیل حسین زاده