نویسنده = مختار عارفی
تعداد مقالات: 5
3. همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 551-581

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده؛ زهرا قزلباشیان؛ آتوسا صادقپور؛ دلنیا شیخ اسمعیلی


5. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمت جنسی

دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-53

مختار عارفی؛ فرشاد محسن زاده