نویسنده = باقر غباری بناب
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 22-44

حسین زارع؛ باقر غباری بناب؛ علیرضا شمس نطنزی؛ اسدالله صادق خانی


2. رابطه ی صله ی رحم به پدر و مادر و خویشاوندان با کیفیت دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 302-314

باقر غباری بناب؛ مجید بحرینیان