نویسنده = معصومه اسمعیلی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 120-149

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ احمد برجعلی


2. تأثیر درمان طرح‌وارۀ همسران در تغییر طرح‌واره‌های سازش نایافتۀ نخستین و کاهش گرایش به طلاق

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 36-60

رحمان بردی اوزونی دوجی؛ کیومرث فرخبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ فرنگیس کاظمی


3. تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-92

آزاده امینی‌ها؛ کیومرث فرح بخش؛ معصومه اسمعیلی